Acrata

Reclaim of sloop de stad ?

Zaterdag 15 juli – 18u00 – Discussie

Wanneer we geconfronteerd worden met de stadsontwikkelingsprojecten die ons steeds meer veroordelen tot opsluiting in de stad, beperken we ons te vaak tot de verdediging van het bestaande, zonder er in te slagen alle problemen die het voorgaande bestaande reeds in zich droeg te zien. Om niet te verzanden in het behouden van een vervreemde omgeving moeten we het fundamenteel structurerende karakter van de stad begrijpen.
Immers, hoe je woont, hoe je communiceert, hoe je je verplaatst, hoe je verbeelding werkt,… kan je niet als neutraal beschouwen, ze worden gesmeed door de macht en in de hardheid van beton. Want er is niets nieuws aan het feit dat de stedelijke ruimte ingevuld en heringevuld wordt volgens de normen van de overheersing. We kunnen zelfs stellen, zoals anderen dat voor ons deden, dat de kapitalistische samenleving met
de bouw van steden de best aangewezen omstandigheden voor haar goede werking schiep, niet enkel vandaag maar sinds altijd. Door op de structuur van de bouw zelf en op de sociale organisatie van de ruimte in te werken is het urbanisme zeker een manier om macht uit te oefenen. Daarom lijkt het ons dat de stad in haar geheel bedacht is om een massa atomen in beweging te organiseren volgens een parcours dat strict geregeld en gehierarchiseerd is: van het werk naar de supermarkt zonder af te wijken. We bewonen de stad niet, we worden door haar bewoond.
Kunnen we vrij leven tussen de muren van een stad, welke stad dan ook? Dat is de vraag die we samen willen verdiepen.

Information

This entry was posted on 04/07/2017 by in Uncategorized.