Acrata

Discussie tegen het patriarchaat

Donderdag 15  juni – 19u30 – Discussie

Deze onderdrukkende wereld die op een gevangenis lijkt houdt stand dankzij een reeks van normen, wetten en bevelen die met geweld opgelegd worden. Ons leven, onze hoop, onze relaties worden van ons gestolen.
Het patriarchaat is één van de elementen die aan de basis van de plundering van ons bestaan ligt. Als anarchisten, en om naar een offensieve praktijk te gaan die hetgeen ons onderdruk aanvalt, willen we dit aspect van de dominantie analyseren en begrijpen op welke manier het zich verhoudt tot de statelijke macht, de religieuze normen, de warden van het werk, enzovoort. Maar we willen ook proberen om ons begrip van het patriarchaat te verdiepen, de actuele evoluties ervan, de capaciteit ervan om zich aan te passen aan de tijd en hierbij gebruik makend van de tegenstand.
Wat is het patriarchaat volgens ons? Hoe articuleert het zich in verhouding tot andere aspecten van de overheersing? We zouden graag over deze twee vragen discussiëren. En vervolgens: hoe kan de kritiek op het patriarchaat zich inschrijven in een perspectief van de totale omwenteling van het bestaande? Dit is de vraag waartoe we willen komen in deze discussie. Hoe dit aspect integreren in onze strijden? Hoe tot de aanval overgaan, hoe verder gaan dan een praktijk die zich beperkt tot het van dag op dag reageren op de concrete situaties in onze levens en de kritiek een plaats geven in onze projectualiteit?
Iedereen welkom!

Information

This entry was posted on 01/06/2017 by in Uncategorized.