Acrata

De strijd in Hambach tegen de openlucht-bruinkoolmijnen

Donderdag 6 april om 19u30

In de Rijnregio van Duitsland baat het energieconcern RWE drie grote openluchtmijnen uit waar ligniet (bruinkool) gewonnen wordt en houdt er vijf electriciteitscentrales mee draaiende. Naast talloze schadelijkheden zoals de vernietiging van bossen en platteland, verplaatsingen van dorpen, verontreiniging en kankerverwekkende uitstoot is energie-opwekking op basis van bruinkool ook van strategisch belang voor het kapitalisme en de Duitse staat. Sinds verscheidene jaren is er veelzijdig verzet tegen deze mijnactiviteit en de voortdurende uitbreiding ervan (vandaag 33 km², in de toekomst 85 km²). De laatste maanden konden we een sterke toename zien van sabotages en autonoom handelen tegen de mijninfrastructuren, de belangen van RWE en de talloze natuurverwoesters.

Kameraden actief in die strijd komen spreken over het verloop van het conflict en de perspectieven die er zich aftekenen. Het zal zonder twijfel ook een gelegenheid zijn om samen na te denken over de pertinentie van specifieke strijden of over het belang van energie (in al haar vormen : nucleair, fossiel, gas, zon, wind,…) in het voortbestaan van de overheersing.

Information

This entry was posted on 20/03/2017 by in nederlands.