Acrata

Transformaties die aan de gang zijn in Brussel

Donderdag 1 december – 19u30

/Discussie/

Op een steeds meer duidelijke manier worden de metropolen slagvelden. Hun configuratie combineert langs de ene kant gevoelige belangen en infrastructuren van de heersende macht en langs de andere kant mogelijke tegenstanders ervan. Het volstaat om de denken aan de talloze miserabelen die zich opstapelen in de arme wijken en getto’s van de grootstad, weggejaagd door de kapitalistische genocide. Deze rotte wereld blijft woedende en onvoldane mensen produceren, die zijn veroordeeld tot een miserie zonder weerga en die in staat zijn om in opstand te komen omwille van zeer gevarieerde motieven. En het is waar dat deze ongewensten niet zonder boe of ba kunnen blijven leven naast alles wat technisch gezien zorgt voor de reproductie van het bestaande.
Hieruit volgt dat de uitoefening van de macht vandaag niet is gericht op de manieren waarop sociale spanning kan worden vermeden, maar op het omgaan met een situatie die steeds moeilijker te beheren valt, en om er winst uit te halen. Het is zonder twijfel in deze context dat we het nieuwe model van de overheersing moeten zien, dat een totale en ongelimiteerde controle over de individuen probeert te installeren. Vandaag kan iedereen zien hoe dit project zich met volle kracht ontwikkelt: vermenigvuldiging van controle-instrumenten om “onaangepaste” individuen in het oog te houden; alomtegenwoordigheid van chipkaarten die het toelaten om alle aankoopgedrag, verplaatsingen, gewoontes op te lijsten; herstructurering van het recht om het toepassingsveld van de antiterroristische wetgeving te verbreden; herinrichting van de stedelijke ruimte naar de noden van de politie en de controle; enz. De metropool voldoet steeds meer aan het beeld van een concentratiekamp. En aangezien zulke inperkingen van de vrijheid (die ons rest) enkel kunnen worden opgelegd en behouden doormiddel van brute kracht, moet de acceptatie van staatsgeweld zich logischerwijs verspreiden. Het is de destabilisering van de maatschappij d.m.v. de these van de permanente uitzondering die de legitimering geeft aan de noodtoestand om zich als nieuwe sociale norm op te leggen. Net zoals na 11 september 2001, bracht de recente golf van aanslagen het perfecte excuus voor de continue militair-politionele controle. Uiteindelijk is het ontplooien van militairen op straat niets anders dan de kers op de taart van het proces van inclusie van oorlog in het dagelijks leven.
Om deze gang van zaken omver te werpen is het dus nodig om deze logica in haar geheel aan te vallen. Daarom is het ook noodzakelijk om analyses en informatieverzameling te verdiepen, om zo de vijand die we willen bestrijden beter te kennen. Om een sprong te maken alvorens tot actie over te gaan, gedragen door onze ideeën en onze aspiratie naar vrijheid.
Over dit thema zijn verscheidene teksten beschikbaar in het lokaal.

Information

This entry was posted on 09/11/2016 by in nederlands.