Acrata

De angstfabriek en het terrorisme van de staat

Donderdag 19 februari om 19U30
Discussie

Soldaten op straat, politiekantoren in staat van beleg, gemilitariseerde patrouilles. Anti-radicalisme maatregelen, uitbreiding van het ‘anti-terroristische’ arsenaal, verregaande controle en opgevoerde surveillance. Het experiment dat de staat momenteel aan het voeren is om het hoofd te bieden aan een ‘terreurdreiging’ heeft de hele samenleving omgevormd tot een groot onderzoekslabo inzake repressie. Door de ruimte te verzadigen met zijn aanwezigheid en boodschap observeert de macht nu hoe de proefdieren zich gedragen. En maar weinig twijfel wat zijn intenties betreft: de versteviging van de  instemming met het systeem en haar waarden.
We stellen deze discussie voor om samen de omtrekken van deze repressieve verharding te analyseren en uit te diepen en de staat niet toe te laten de kritiek en de radicale gevechten tegen dit systeem te ontwapenen.

Information

This entry was posted on 04/02/2015 by in nederlands.