Acrata

Over technologie gesproken

Dinsdag (!) 28 oktober om 19U30

Discussie

Het is voor iedereen wel duidelijk hoezeer technologie betrokken is in de processen die het leven inschatten, bepalen, controleren en onderdrukken, zowel in de huidige sociale paradigma’s als die van het verleden. Langs de andere kant is het dan weer niet zo evident om te definiëren wat technologie werkelijk is, om haar verhouding tot de macht en de rol die ze speelt in het leven en de maatschappij te omschrijven.

We hebben ondertussen een punt bereikt waarop het technologische optimisme de dystopie van een maatschappij beheerst door algoritmes onvermijdelijk lijkt te hebben gemaakt. Ondertussen past de oude natiestaat de nieuwe technologieën toe om elke tegenstand beter te voorkomen en te onderdrukken.

Er bestaan vele vragen en twijfels over hoe om te gaan met deze situatie vanuit een antiautoritair perspectief. Deze avond wil dan ook een moment zijn om die twijfels en vragen te delen.

 

roads

Information

This entry was posted on 07/10/2014 by in nederlands.