Acrata

Brussel: laboratorium van de macht

Donderdag 22 mei om 19U30

Discussie

De omgeving veranderen om de mens te veranderen. Dat is de oude droom die de architect stiekem koestert. Die onderliggende illusie treedt in zowat elke toepassing ervan naar voren. Er loopt een rechte lijn van de gevangenis die de mens zijn criminele neigingen moest afleren naar de hypermoderne treinstations die de mens moet meetrekken in de alsmaar snellere, efficiëntere en meer geharmoniseerde koopwarencirculatie. Die transformaties van de menselijke leefomgeving vinden voortdurend plaats, hoewel de snelheid ervan onophoudelijk lijkt toe te nemen.

Tijdens deze discussie willen we een poging wagen om de Brusselse metropool-in-wording te ontleden. Een blik werpen op de vele ruimtelijke transformaties en een analytische schets maken van de sociale verhoudingen die er aan de basis van liggen, en er op hun beurt door beïnvloed worden. Een autopsie van de projecten die de macht aan het uitwerken is en die de omgeving waarin we overleven en strijden aanzienlijk aan het wijzigen zijn en zullen wijzigen. Uiteindelijk hopen we, vanuit onze ideeën en strijdlust voor vrijheid en sociale revolutie, doorheen deze autopsie een aantal pistes te kunnen halen die mogelijke aanvalsperspectieven aanwijzen.

We raden aan om de tekst ‘Autopsie van een stad’ in het nummer 3 van het tijdschrift Salto te lezen. Dat tijdschrift is beschikbaar in het lokaal.

brux2

 

Information

This entry was posted on 04/05/2014 by in nederlands.