Acrata

Een bankoverval, enkele anarchisten en de keuze voor revolte

Donderdag 21 november om 19U30

Discussie

 

1 februari 2013, Kozani (Griekenland). Er vindt een dubbele bankoverval plaats. Na een achtervolging worden vier anarchisten aangehouden. Enkele dagen later schrijven de kameraden een brief om hun keuze uit te leggen voor de onteigening van die twee banken. De politie vaardigt nog twee andere aanhoudingsbevelen uit.

30 april 2013, Nea Filadelfia (Athene). Vijf anarchisten worden aangehouden door de antiterrorisme-eenheid. Twee ervan werden gezocht voor de overval in Kozani, twee anderen worden beschuldigd van andere onteigeningen.

In de brieven die volgen gaan de kameraden in op hun keuze voor de anarchistische guerilla, hun stap naar de clandestiniteit en hun opvattingen over de anarchistische strijd. Die strijd heeft volgens hen evenveel nood aan publieke initiatieven, bezettingen, rellen als aan brandstichtingen, gewapende aanvallen en onteigeningen om de overheersing in al haar vormen te bekampen, terwijl we tegelijkertijd moeten proberen om reeds onder degenen die vechten voor de anarchie vrije en anti-autoritaire verhoudingen op te bouwen.

Op 29 november 2013 zal het proces tegen de zes kameraden die beschuldigd worden van de dubbele bankoverval beginnen: Andreas-Dimitris Bourzoukos, Dimitris Politis, Nikos Romanos, Giannis Mihailidis, Fivos Harisis en Argiris Dalios. Tegelijkertijd zijn er nog andere processen tegen anarchisten bezig in Griekenland (zoals het proces tegen de Samenzwering van Cellen van Vuur), tientallen kameraden bevinden zich momenteel achter de tralies.

Tijdens deze discussie-avond zullen we terugkomen op deze arrestaties, de keuzes en de parcours van de beschuldigde kameraden, de kwestie van de revolutionaire solidariteit en meer algemeen de contouren van de anarchistische strijd in Griekenland en elders.

Een brochure in het Engels met teksten rond het proces van deze kameraden, A bank robbery, some anarchists and the choice to revolt (oktober 2013, 56 p.) is beschikbaar in het lokaal.

 

kozani-case

Information

This entry was posted on 06/11/2013 by in nederlands.