Acrata

De oorlog en de vrede

Zaterdag 21 september om 16U

Discussie vanuit de tekst “De oorlog en de vrede” van AM Bonanno

We willen ons verdiepen in het probleem van oorlog, het waarom van de oorlog, de continuïteit tussen de situatie van “vrede” en die van “oorlog”. Over mechanismes die “oorlog” aanvaardbaar maken, net als de zogenaamde “vrede”. We willen dit doen aan de hand van de tekst “De oorlog en de vrede” van AM Bonanno (liefst op voorhand te lezen! tekst is beschikbaar in Acrata of via de website).

We kunnen de discussie in het licht van gebeurtenissen in Egypte en Syrië ook uitbreiden naar aspecten als “wat is de militaire macht” in tijden van “vrede” net als in tijden van “oorlog” of tijden van “revolutie”. Als we de media van de macht niet willen versterken moeten we zelf nadenken over wat onze anarchistische en revolutionaire ideeën over antimilitarisme kunnen zijn.

In elk geval, gezien we onze goede wil niet in twijfel kunnen trekken, kunnen we het onderwerp enkel nog bestuderen en ons afvragen hoe we de propaganda tegen de oorlog beter kunnen ontwikkelen.

Wanneer we dit deel van het probleem verdiepen, komen we tot het besef dat de oorlog een specifieke fase is in de algemene strategie van de onderdrukking bewerkstelligd door het kapitaal.

Hoezo? Voor de staten bestaan er officiële aspecten van internationaal recht die het verschil tussen staat van oorlog en staat van vrede onderstrepen. Het spreekt voor zich dat dit soort van onderscheid niet interessant is voor anarchisten omdat die niet zullen wachten met het vatten van een reële oorlogssituatie tot op het moment dat staat A via de intermediaire van zijn diplomatie een oorlogsverklaring aflevert aan staat B. De taak van de anarchisten is net om zo veel en zo lang mogelijk het officiële gordijn te verscheuren dat de staten ophangen om de volkeren te misleiden, uit te buiten en hen uiteindelijk naar de slachtbank te duwen. En om zo te handelen kunnen we niet wachten tot de formaliteiten van het internationaal recht uitgevoerd zijn, we moeten de gebeurtenissen voor zijn en de reële oorlogssituatie aan de kaak stellen, zelfs wanneer er geen officieel erkende staat van oorlog is.”

anti2

Information

This entry was posted on 01/09/2013 by in nederlands.