Acrata

De technologische hydra

Donderdag 18 april om 19U30

Discussie-avond

Hoe beginnen over een argument dat zo complex is als de technologie ? Haar analyseren betekent de totaliteit van deze moderne beschaving analyseren : niet alleen haar industriële perspectieven, niet alleen haar apparaten en structuren, niet alleen de hiërarchie van de macht en de specialisering die deze apparaten introduceren in de sociale verhoudingen, niet alleen de “nederige objecten” die onze manier van leven tot in de haar diepste wortels dooreengeschud hebben, die ook onze dromen en verlangens dooreengerammeld hebben, de manier waarop we onszelf en onze wereld zien.

Wat is technologie? Wanneer je je die vraag stelt, botst je met de moderne religie – het universele fetisjisme van de technici. De technologische mystiek is een verantwoording van haar wereld en een uitleg over de “mensheid” die haar dient. Haar bekritiseren, verder willen gaan dan haar, betekent blasfemie tegen de liturgie.

Tijdens deze discussie willen we dus vooral veel heiligschennis en blasfemie. Niet alleen tegen de religie van de technologie, maar ook tegen een aantal van haar critici die ertoe neigen de overheersing te herleiden tot één enkel aspect, alles te verklaren doorheen een economistische visie op de sociale verhoudingen waarin ze de waarden van het technologisch kapitalisme in feite reproduceren, of nog de mogelijkheid zelf van revolte tegen deze wereld min of meer ontkennen.

man machine

Information

This entry was posted on 03/04/2013 by in nederlands.