Acrata

Verzet tegen school

Zaterdag 19 januari om 14U

Beluistering van de cd-compilatie

De compilatie ‘verzet tegen school’ (franstalig) brengt teksten, liedjes, getuigenissen en filmfragmenten samen rond thema’s die verbonden zijn aan schoolinstituut: de maatschappij die haar voortbrengt, de normen, de kennis, het leren, de kindsheid.

Wanneer we deze ideeën verspreiden, hebben we niet tot doel om de kinderen die naar school gaan te beoordelen (of ze het daar naar hun zin hebben of niet) noch de volwassenen die hen daar naartoe hebben gebracht. Maar we willen evenmin dat de schoolse miserie verzwegen wordt. De school is geen fataliteit!

En nochtans hebben we minstens 15 jaar van ons leven op school doorgebracht zonder de vanzelfsprekendheid ervan in vraag te stellen. Met deze compilatie willen we deze evidentie ondergraven.

Voor ons is de school de plek waar men erin geslaagd is om ons dingen te doen doen die geen enkele zin hadden in onze ogen. En dat is noch onbeduidend, noch onschuldig. We leren er vooral om de zin van het leven te verliezen.”

We zullen samen fragmenten van deze compilatie beluisteren, als inleiding van een discussie rond het thema. Het is ook een gelegenheid om de sectie “ontscholing” te ontdekken in het lokaal. De cd is er eveneens beschikbaar aan vrije bijdrage.

kid

Information

This entry was posted on 03/01/2013 by in nederlands.