Acrata

Discussie: Salto – subversie & anarchie

Donderdag 18 oktober om 19U30

Voorstelling van dit tijdschrift en discussie rondom enkele problematieken die in het eerste nummer aangehaald werden.

“Voor alles wil het tijdschrift Salto een uitdaging zijn. Een uitdaging om die ontembare kriebeling, die onvrede met deze wereld, mee te nemen op een ontdekkingstocht die er de mogelijkheden van aftast. Een uitnodiging om de tijd en ruimte te nemen om bij wat dingen halt te houden, wetende dat men hierdoor nooit stil zal komen te staan.

De teksten die dit tijdschrift vullen nemen deze uitdaging ten harte. Zonder de pretentie om het laatste woord te hebben in discussies, gaan ze elk op hun manier op zoek naar denkpistes, verhalen en analyses die woorden kunnen geven aan de drang om tegen de sociale orde in opstand te komen. Ze werpen ideeën op die erop uittrekken om elke vorm van autoriteit te ondergraven, om de sociale verhoudingen die ervan doordrongen zijn aan te vallen en te veranderen.

In een bescheiden maar koppige poging om steeds stevigere bruggen te slaan tussen bedrijvende gedachten en bevrijdende praktijken. Tussen de sociale botsingen rondom ons en revolutionaire perspectieven. Tussen rebelse individuen van overal. Tussen een indringende afkeer van dit bestaande en de tierende subversie ervan.”

 

 

Information

This entry was posted on 05/10/2012 by in nederlands.