Acrata

Discussie ‘Nationalisme vandaag’

In deze discussie kaarten we een thema aan dat uiteenlopende vormen aanneemt, maar zich in één gedaante steeds dwingender aan ons opdringt: de politieke vorm die na jarenlange rijping in de partijpolitieke en mediatieke serres vandaag tot volle wasdom is gekomen. Wat vroeger de bijna lachwekkende fetisjes waren van enkele rechtse gangmakers, is tot plat de résistance geworden van de hele politique politicienne (BHV, het taalfetisjisme, de vlaamse/waalse identiteit…). Tegelijkertijd kunnen we niet langer ontkennen dat het nationalistische project kan bogen op de stevige schouders van een grote democratische meerderheid. Deze sociale realiteit van de nationalistische pest dwingt duizenden mensen in een identitaire dwangbuis, terwijl ze voor diegenen die niet in het plaatje passen een plaatsje reserveert in één van de nieuwe gevangenissen of gesloten centra.

We stellen een informele discussie voor die ervaringen, feiten en inzichten samenbrengt; de volledige spanwijdte van de discussie (identiteit, gemeenschap, samenleving) niet uit de weg gaat en tegelijkertijd ook concretere aanzetten en invalshoeken niet schuwt. Achten we het opportuun om een antinationalistisch perspectief uit te dragen? Hoe zouden we dat perspectief vorm kunnen geven? Wat schuiven we naar voren tegenover de nationalistische identificatie?

 Zaterdag 1 oktober om 17u

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 14/09/2011 by in Uncategorized.